Φυσική Διατροφή

Sunday, February 8, 2015 Permalink 1

Κάποιες φορές βλέπουμε μόνο τρόφιμα (γεύση), άλλοτε βλέπουμε στη θέση των τροφίμων “φάρμακα” (ωφελιμότητα).
Στόχος είναι μία διατροφή, που η Γεύση συναντά την Ωφελιμότητα των τροφίμων.

Mία τέτοια διατροφική υπόσχεση κρύβεται στα τρόφιμα της Φύσης.

«Άσε την Τροφή να γίνει το Φάρμακο και το Φάρμακο να γίνει η Τροφή» Ιπποκράτης 460-370 π.Χ.

Η Τροφή έχει σημασία, σύντομο βίντεο εδώ (αγγλικά)

1

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *