Απλά πίστεψε!

Η βαθιά πίστη στις ικανότητες του ανθρώπου
δεν κάνει την διαδικασία της Αλλαγής πιο εύκολη,
την κάνει πιο πιθανή.

Απλά πίστεψε!

Δήμητρα Μακρυγιάννη

14

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *