Σωματική δυσαρέσκεια, ένα συχνό κίνητρο για αλλαγή.

Στην κλινική πράξη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που συναντώ ξεκινούν την προσπάθεια βελτίωσης του σώματος και της διατροφής τους λόγω κάποιας αρνητικής εντύπωσης -μέχρι και απέχθειας- για το σώμα τους γενικότερα ή έστω για κάποια σημεία του. Για παράδειγμα, μπορεί κάθε φορά που κοιτάζονται στον καθρέφτη το βλέμμα να εστιάζει σε αυτά τα σωματικά ...

Ευγνωμονώντας το Σώμα

Saturday, February 8, 2014 Permalink 1

Αξίζει να αναρωτηθεί κάποιος, αν πραγματικά υπήρχε σεβασμός και βαθιά αγάπη για το σώμα που μας στηρίζει άραγε οι διατροφικές επιλογές θα ήταν διαφορετικές, ίσως πιο υγιής και ωφέλιμες; Συχνά συναντώ ανθρώπους που στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν είτε το βάρος, είτε το προφίλ της υγείας τους ακολουθούν ένα αυστηρό μοτίβο που εμπεριέχει έναν επικριτικό διάλογο ...