Ύπνος & Διατροφή

Τα τελευταία χρόνια, οι διάφορες κοινωνικές αλλαγές, έχουν ως επίπτωση την αύξηση των επιπέδων του άγχους στον πληθυσμό. Το γεγονός αυτό, έχει φυσικά ως συνέπεια διαταραχές στον ύπνο των ανθρώπων. Στην διαιτολογική θεραπεία αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα ατόμων, που χρησιμοποιούν την τροφή ως «ηρεμιστικό» ή ακόμα και «υπναγωγό» με ότι συνέπειες έχει αυτό σε σωματικό, νοητικό ...

Υπερβολικό Φαγητό Λόγοι & Αίτια

 Η παχυσαρκία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι νόσος. Ως νόσος χρειάζεται και να αντιμετωπίζεται, τόσο από τον πάσχοντα όσο από το περιβάλλον του και τις απαιτήσεις της Διαιτολογικής θεραπείας. Συχνά τα παραπάνω κιλά θεωρούνται -παρεξηγημένα- έλλειψη θέλησης του ατόμου να αλλάξει ή δείκτης χαμηλής αυτοπειθαρχίας απέναντι στο φαγητό. Μια τέτοια αντίληψη είναι εντελώς ...

Υπερφαγία: Καταπίνοντας τα συναισθήματα

Στην Ελλάδα, υπάρχει μια έξαρση των διατροφικών διαταραχών -και ειδικά των κρουσμάτων υπερφαγίας (binge-eating)-, η οποία σηματοδοτήθηκε πριν μερικά χρόνια λόγω των ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών και της αύξησης των επιπέδων άγχους στον πληθυσμό. Το άτομο που πάσχει, βιώνει μια εσωτερική σύγχυση. Παρουσιάζει απώλεια ελέγχου απέναντι στο φαγητό και η τροφή μοιάζει να λειτουργεί παρηγορητικά απέναντι σε ...