Επιλογές είναι τα Ναι & τα Όχι μας

Οι επιλογές, μας καθορίζουν. Τα Ναι και τα Όχι μας.

Τα Όχι συνήθως εκφράζονται με δυσκολία. Συμβολίζουν  την αυστηρότητα, την απόρριψη, τη δυσαρέσκεια, την άρνηση. Σε έναν κόσμο που μας θέλει θετικούς, εύκολους, προσαρμοστικούς, ευδιάθετους … μία λέξη σαν αυτή πως θα μπορούσε να εκφράζεται εύκολα;

Κι όμως η ύπαρξη του Ναι είναι αλληλένδετη με την ύπαρξη του Όχι για να υπάρξει ισορροπία και ειλικρινής, συνειδητή επιλογή.

Τα Όχι μας, αφορούν τόσο τους εξωτερικούς παράγοντες που μας εμποδίζουν όσο …και εκείνους τους εσωτερικούς.

Τα Όχι δεν είναι πάντα εύκολα. Είναι όμως συχνά απαραίτητα για να προχωρήσουμε όσα θέλουμε.

Τα Όχι είναι ευγενικές οντότητες και ομοιάζουν με Όρια. Όρια απαραίτητα στις Σχέσεις, στη Διατροφή, στις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή ώστε να εξελιχθούν με Υγεία και να υπάρξουμε και εμείς μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, Υγιείς.

Η φύση έχει όρια. Όρια που προσδιορίζουν την ύπαρξη όσο και την ένωση. Όπως το λουλούδι ανθίζει δίπλα στο θάμνο, το ποτάμι ρέει στη σκιά του βουνού.

3

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *