Η εκπαιδευτική εμπειρία της 3ης  Καρέκλας, ίσως να είναι ένα από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία βιωματικού τύπου. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί σιωπηλά, ως παρατηρητής, την εξέλιξη μίας ομάδας σχετιζόμενη με την τροφή. Στην εκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα να παρατηρεί και να καταγράφει τόσο την πλευρά της Διαιτολογικής προσέγγισης στην πράξη, όσο και την αντίστοιχη πλευρά των ατόμων που ζητούν να βοηθηθούν.

* Χρόνος αφιερώνεται στον εκπαιδευόμενο για συζήτηση και διευκρινήσεις.

Πληροφορίες:

Τηλ. 210 3618136 & 697 4956066

 

Φόρμα Επικοινωνίας

1

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *